Girişimciler İçin Temel Finansal Bilgiler

Picture of Sercan Zulfikar

Sercan Zulfikar

Girişim Sermayesi (VC) şirketleri, yatırım yapma ya da yapmama konusunda “doğru” kararı vermek adına şirketlere geniş bir perspektif ile bakarak değerlendirmekten sorumludur.

Bu yazı dizisinde girişimcilere, Girişim Sermayesi finans ekibinin, şirketinize nasıl bir değerlendirmeyle yaklaştığı ve nelere öncelikli olarak odaklandığı hakkında fikir vererek, rakamların bize şirketiniz hakkında neler söylediğini anlatacağım.

Yazı dizisi toplamda dört bölümden oluşacaktır ve finansın temellerini öğrenmek isteyen girişimcileri hedeflemektedir. Birinci bölümde, Bilanço’daki Nakit Yönetimi’ni etkileyen hesaplara odaklanıp, ikinci bölümde, kısaca Gelir Tablosu’ndan bahsettikten sonra önemli olan noktaları vurgulayacağım. Üçüncü bölümde, Türkiye’deki Kurumlar Vergisi Hesaplaması’nın nasıl yapıldığını özetleyeceğim. Dördüncü bölümde, şirketlerin sektörel olarak sıkça kullandığı Anahtar Performans Göstergesi’nden (KPI’dan) bahsedeceğim.

Bölüm I: Nakit Yönetimini İlgilendiren Bilanço Hesapları

Şirketlerin finansal olarak sağlıklı olup olmadığını görmek adına ilk olarak, Bilançoyu, yani Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye’yi inceleriz. Varlıklar’da baktığımız ilk şey ise şirketin Nakit Bakiyesidir. Şirket nakit olarak pozitif ise, başlangıçta her şey iyidir. Ardından, aylık kar veya zararın nakit üzerindeki etkisine bakar, şirket naktinin azalıp azalmayacağını hesaplar, nakit azalıyorsa da ne zaman bitececeğine dikkat ederiz.

Şirket nakit yakıyorsa, şirketin nakden aylık ortalama ne kadar ekside olduğunu hesaplayıp, yaklaşık olarak kaç ay sonra tekrardan paraya ihtiyacı olacağını öngörürüz. Bu yöntem bize, şirketin var olabilmek ve daha da gelişebilmesi adına tekrar ne zaman bir nakit ihtiyacı duyacağına ilişkin tahmin yürütmemizi sağlar.

İkinci olarak şirketin Alıcılar ve Satıcılar hesaplarını dikkate alırız. Alıcılar hesabı, şirketin mal ve/veya hizmetini satması, faturasını kesmesi, gelir kaydetmesi; ancak bu tutarı henüz tahsil edememesi anlamına gelir. Satıcılar hesabında ise tam tersi bir durum söz konusudur: Şirket herhangi bir mal veya hizmet satın almış, kendisine satıcıdan fatura kesilmiş, masraf kaydedilmiş ancak bu mal veya hizmetin bedelini henüz ödememiştir.

Girişimci olarak firmanızın alacaklarının yüksek olması bize müşterilerinizle tahsilat problemi yaşayabileceğinizi gösterir, bu sebeple yeni ödeme yöntemi hakkında müşterinizle görüşmeyi düşünmeniz veya tahsilat süresini kısaltmaya çalışmanız gerekebilir.

Şirketinizin Satıcılar hesap bakiyesinin yüksek olması nakit bakiyenizin yanıltıcı olabileceğini gösterir, çünkü hâlihazırda satıcılarınıza ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz var demektir.

Şirketin müşterilerinden bir para tahsilatı sorunu yaşayıp yaşamadığını görmek için her zaman şirketin Alıcılar hesabının Yaşlandırma Raporunu (müşterilerden ortalama para toplama gün sayısını gösteren raporu) talep ederiz. Şirket tahsilat problemi yaşıyorsa, gelecekteki operasyonlarını garanti altına almak adına müşterileriyle görüşerek tahsilat sürelerini olabildiğince kısaltmalarını veya alternatif ödeme yöntemleri önermelerini tavsiye edebiliriz.

Şirketin sağlıklı bir nakit akışının olması, bir şirketin başarısında anahtar noktalardan biridir. Alıcılar ve Satıcılar hesaplarını yönetmek ise nakit akışınızı sağlıklı tutmanın birincil koşuludur. Bu nedenle, en kötü senaryoda bile olası bir iflastan kaçınmak için Nakit BakiyenizeNakit Yakma Tutarınıza, Nakit Yakma Oranınıza, ve Net Alıcılar / Satıcılar hesaplarınıza dikkat etmelisiniz.

Serinin ikinci bölümü Gelir Tablosu ile ilgili olacak. Bu bölümle ilgili sorularınız ve açıklamamı istediğiniz tanımlar olursa yorumlara yazabilirsiniz.

The Entrepreneur’s Financials 101

How do VC evaluate your company and what story do your financials tell?

Venture Capital (VC) firms are responsible for evaluating companies on a wide range of parameters to make “the right” decision to invest.

In this blog post, as a VC finance associate, I will provide you, entrepreneurs, with insights into how we, 212, evaluate your company and what we prioritize.

In other words, I will explain what the numbers tell us about your company.

This post is the first of a four-part series intended for entrepreneurs who are interested in learning the basics of finance.

(i) Cash Management Focus of Balance Sheet

(ii) Profit & Loss Statement (P&L)

(iii) Corporate Tax Calculation in Turkey (for Turkish Entities and in Turkish)

(iv) Some of the commonly used KPI metrics that venture capitalists care about.

Part I: Cash Management Focus of Balance Sheet

First, I will investigate the balance sheet, which includes assets, liabilities, and equity, to see whether a company is financially healthy. In this post on the balance sheet, I will primarily focus on assets and, specifically, cash management.

In assets, the first thing we at 212 look at is the cash balance. We assess whether the company is cash positive and has a positive balance in cash and cash equivalents account.

If the company is cash positive, initially, that is a good sign. We then move on to the company’s cash position in the future, projected based on monthly profit or loss. If the company’s expenses exceed its revenues (if the company is burning cash), we then calculate a monthly average cash burn amount to estimate the cash burn rate (how many months are left before the company runs out of cash). This rate gives us a sense of whether the company will need further cash soon (either via fundraising or other ways.)

Secondly, we take the company’s receivables and payables into consideration. Key balances to consider are trade receivables and trade payables. Trade receivables mean that the company has already sold goods or services, issued invoices, and recorded an income; however, it has not collected payment yet.

Trade payables are the opposite; the company has already bought goods or services, has billed, and recorded an expense for them; however, they have yet to pay for them.

As an entrepreneur, if your company has high receivables levels in relation to cash on hand, you might have difficulty collecting payments from your customers. If that is the case, you should review the payment terms with your customers, discuss alternative payment methods, or shorten the collection period.

If your company has high levels of payables, your cash balance might be misleading because you still owe money to the supplier for previously purchased goods or services.

We always request an aging report related to the receivables account (which will show the average collection period from customers) to see whether the company is experiencing an issue in collecting payments. If this is the case, we discuss and suggest some alternative payment methods to guarantee future operations.

Maintaining a healthy cash-flow is vital for a company’s success, and managing balanced receivables and payables is how you keep your cash-flow healthy.

Therefore, I suggest you pay close attention to your cash balancecash burn amount, cash burn rate, and net receivables/payables to avoid a possible worst-case funding scenario of bankruptcy.

The second part of my entrepreneur series will be about the profit and loss statement.

Sercan Zülfikar 212 LinkedIn

Venture Fellowship Program Form
212 Internship Program Form